Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Εκδηλώσεις

13-15 ΜΑΪΟΥ 2011: 31ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ


«Η μετάβαση από την ύστερη αρχαιότητα στο μεσαιωνικό Βυζάντιο, 6ος-9ος αι.»

Το καθιερωμένο εαρινό συμπόσιο για τη Βυζαντινή και τη Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη συγκλήθηκε για τριακοστή πρώτη φορά από την Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία κατά το τριήμερο 13-15 Μαΐου 2011.
Το ειδικό επιστημονικό θέμα του συμποσίου ήταν «Η μετάβαση από την ύστερη αρχαιότητα στο μεσαιωνικό Βυζάντιο, 6ος-9ος αι.». Σε αυτό αφιερώθηκαν δύο εισηγήσεις και μία στρογγυλή τράπεζα. 


Οι συνεδρίες της Παρασκευής ήταν αφιερωμένες στην παλαιοχριστιανική και τη μεσοβυζαντινή περίοδο, το πρωί και στην υστεροβυζαντινή περίοδο, το απόγευμα. Τόσο στην πρωινή όσο και στην απογευματινή συνεδρία παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούσαν στην αρχιτεκτονική, στη ζωγραφική και στη μικροτεχνία.
Οι συνεδρίες του Σαββάτου καλύφθηκαν από το ειδικό θέμα και  οι συνεδρίες της Κυριακής ασχολήθηκαν με θέματα της μεταβυζαντινής περιόδου σχετικά με την αρχιτεκτονική, τη ζωγραφική και τη μικροτεχνία.