Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Εκδηλώσεις

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Από το Βυζάντιο στη Νεώτερη εποχή: Παράδοση και ανανέωση στην τέχνη".


Πέμπτη 12 Μαΐου 2011 και ώρα 9:15 - 20:00

Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία και το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο διοργάνωσαν επιστημονική ημερίδα με θέμα: "Από το Βυζάντιο στη Νεώτερη εποχή: παράδοση και ανανέωση στην τέχνη"

Η ημερίδα ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Διευθυντή του Μουσείου και Γενικού Γραμματέα της ΧΑΕ, Δημήτρη Κωνστάντιου.

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που εκείνος έθεσε, αναζητήθηκαν νέες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην έως τώρα έρευνα.

Επιδιώχθηκε η κριτική ματιά για τα συνήθη αντιθετικά ζεύγη και έννοιες: «Ανατολή-Δύση», «εκκλησιαστική-κοσμική τέχνη», «λόγια-λαϊκή τέχνη», «δυτική ή οθωμανική επίδραση».

Επιπλέον, προτάθηκε η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην καλλιτεχνική παράδοση και στις δυνάμεις ανανέωσης ή ρήξης, την αναζήτηση της έννοιας του καλλιτεχνικού εργαστηρίου, καθώς και η εν γένει μελέτη των διαδικασιών παραγωγής και νοηματοδότησης των έργων τέχνης, μέσα στα ιστορικά και κοινωνικά τους συμφραζόμενα.