Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Εκδηλώσεις

Πρόγραμμα CARARE «Αναδεικνύοντας αρχαιολογικά μνημεία και ιστορικά κτήρια στην Europeana. Θεωρία και βέλτιστες πρακτικές στην τεκμηρίωση και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος»


Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 10:00 έως 15:00

Η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων του  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού διοργάνωσε στο αμφιθέατρο του Βυζαντινού Μουσείου επιμορφωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό δίκτυο CARARE (Connecting Archaeology and Architecture in Europeana) και τις βέλτιστες πρακτικές στην τεκμηρίωση και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος.

Το Ευρωπαϊκό Έργο CARARE αποτελεί ένα Δίκτυο Βέλτιστης Πρακτικής, που αποσκοπεί στον εμπλουτισμό, τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και την περαιτέρω ανάπτυξη της EUROPEANA.

Η EUROPEANA, η ψηφιακή βιβλιοθήκη, μουσείο και αρχείο της Ευρώπης, ξεκίνησε ως πρότυπο σχέδιο το 2008, περιλαμβάνει ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο από όλα τα κράτη μέλη και αποτελεί το ευρωπαϊκό πολιτιστικό σημείο αναφοράς στο Διαδίκτυο.

Το έργο CARARE ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2010, είχε τριετή διάρκεια και χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Υποστήριξης Πολιτικής για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ICT Policy Support Programme).

Συμμετείχαν φορείς και οργανισμοί της πολιτιστικής κληρονομιάς, αρχαιολογικά μουσεία, ερευνητικά ιδρύματα, υπουργεία, πάροχοι τεχνολογίας και ειδικά ψηφιακά αρχεία από 20 χώρες της Ευρώπης.

Το CARARE συγκέντρωσε δισδιάστατο και τρισδιάστατο περιεχόμενο από τους τομείς της αρχαιολογίας και της αρχιτεκτονικής  στοχεύοντας στην προβολή μοναδικών αρχαιολογικών μνημείων, ιστορικών κτηρίων και κέντρων πόλεων καθώς και βιομηχανικών μνημείων στην EUROPEANA.