Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Εκδηλώσεις

34o Συμπόσιο Βυζαντινής & Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας & Τέχνης


9, 10 και 11 Μαΐου 2014

Το καθιερωμένο εαρινό συμπόσιο για τη Βυζαντινή και τη Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη συγκλήθηκε για τριακοστή τέταρτη φορά από τη Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία κατά το τριήμερο 9-11 Μαΐου 2014. 
Το ειδικό επιστημονικό θέμα, του συμποσίου ήταν: «Η γέννηση, η εξέλιξη και οι προοπτικές της έρευνας για τη βυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη στην Ελλάδα. Αφιέρωμα στα 100 χρόνια από το θάνατο του Γεωργίου Λαμπάκη και από την ίδρυση του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου»

Η πρωϊνή συνεδρία της Παρασκευής ήταν αφιερωμένη στην αρχιτεκτονική, στη γλυπτική και στην τοπογραφία όλων των περιόδων. 
Η απογευματινή συνεδρία καλύφθηκε με ανακοινώσεις σχετικές με τη μνημειακή ζωγραφική και με τις εικόνες όλων των περιόδων καθώς και με θέματα επιγραφικής

Οι συνεδρίες του Σαββάτου ήταν αφιερωμένες στο ειδικό θέμα
Η πρωινή συνεδρία της Κυριακής περιλάμβανε ζητήματα μικροτεχνίας και κεραμικής και η απογευματινή ήταν εξολοκλήρου αφιερωμένη στην αρχιτεκτονική και ζωγραφική των χρόνων μετά την Άλωση.

Η επιτροπή του συμποσίου αποφάσισε κατεξαίρεση, λόγω της μοναδικής σημασίας των ευρημάτων του κεντρικού πολεοδομικού συγκροτήματος της βυζαντινής Θεσσαλονίκης να ζητήσει από την 9η ΕΒΑ να παρουσιάσει τα ευρήματα της βυζαντινής Θεσσαλονίκης που αποκαλύφθηκαν κατά τις εργασίες για την κατασκευή του μητροπολιτικού σιδηροδρόμου της πόλης στο κοινό της Αθήνας και στα μέλη της ΧΑΕ πριν από τη Γενική Συνέλευση της Κυριακής.