Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Εκδηλώσεις

Εαρινό Συμπόσιο για τη Βυζαντινή και τη Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη


31 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2019

Το καθιερωμένο Εαρινό Συμπόσιο για τη Βυζαντινή και τη Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη διεξάγεται για τριακοστή ένατη φορά από την Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, κατά το τριήμερο από Πέμπτη 30 Μαΐου έως Σάββατο 1 Ιουνίου  2019.

Το ειδικό επιστημονικό θέμα, του συμποσίου αυτή τη χρονιά είναι: 
«Ιδεολογική και πολιτισμική πρόσληψη του Βυζαντίου από τους άλλους λαούς (7ος-15ος αιώνας)»

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικές με το πρόγραμμα και τις περιλήψεις των εισηγήσεων του συμποσίου στο σχετικό συνημμένο αρχείο.

Είσοδος ελεύθερη.