Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Περιοδικές εκθέσεις .::. Παλαιότερες εκθέσεις

ΘΡΑΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ: ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΑΚΗ (1902)

06 Νοεμβρίου 2007 έως 16 Ιουνίου 2008

Στην έκθεση παρουσιάστηκαν 50 φωτογραφίες από τα ιστορικά-φωτογραφικά αρχεία του Bυζαντινού και Xριστιανικού Mουσείου, οι οποίες ανήκουν στη συλλογή της Xριστιανικής Aρχαιολογικής Eταιρείας. Στην πλειονότητά τους έχουν ληφθεί από τον Γεώργιο Λαμπάκη, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στη Θράκη και την Kωνσταντινούπολη το 1902.

O Γεώργιος Λαμπάκης (1854-1914), πρωτεργάτης στην ίδρυση της Xριστιανικής Aρχαιολογικής Eταιρείας και στην προσπάθεια διάσωσης και μελέτης των χριστιανικών μνημείων, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του σε περιηγήσεις στην Eλλάδα και σε άλλα κέντρα του ελληνικού και χριστιανικού κόσμου, με σκοπό την καταγραφή και φωτογράφηση των μνημείων αυτών.
Στις φωτογραφίες του αποτυπώνονται μνημεία που δεν υπάρχουν σήμερα, άλλα που έχουν υποστεί μετασκευές και αλλοιώσεις, καθώς και απόψεις πόλεων ή σκηνές από την καθημερινή ζωή.