ΗΜΕΡΙΔΑ «Σχολείο και πολιτιστική κληρονομιά»


Αμφιθέατρο ΒΧΜ, Πέμπτη 5 Μαΐου 2011, ώρα: 10.00-16.00

Το Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, διοργάνωσε ημερίδα με στόχο να προβληθεί η ανάγκη ενημέρωσης και συνεργασίας ελληνικών πολιτιστικών φορέων με το σχολείο, ως χώρο προβληματισμού και ανάδειξης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τόσο της Εθνικής όσο και της Παγκόσμιας.

Η ημερίδα περιλάμβανε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με προσκεκλημένους λογοτέχνες και ομιλίες εκπροσώπων φορέων, μουσείων, ιστορικών αρχείων, που ασχολούνται με την τεκμηρίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα.