Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Περιοδικές εκθέσεις

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

  • «Κεντήματα από την Πόλη»

    03 Νοεμβρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015

    ΤΟ ΕΚΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

    Χρυσοκέντητα άμφια από την Κωνσταντινούπολη του 19ου αιώνα στις συλλογές του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Στη συλλογή υφασμάτων του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου εντάσσεται μια σειρά από κεντήματα της «Σχολής της Κωνσταντινούπολης».

    περισσότερα