Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Περιοδικές εκθέσεις

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

  • ΕΡΜΙΤΑΖ: ΠΥΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

    02 Νοεμβρίου 2016 έως 26 Φεβρουαρίου 2017

    ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 10:00-16:00 | Τρίτη-Κυριακή: 09:30-17:30

    Η έκθεση με Θησαυρούς από τις Συλλογές του Ερμιτάζ ολοκληρώνει τις εκθέσεις και εκδηλώσεις που το Bυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο διοργάνωσε κατά το 2016 για να τιμήσει το αφιερωματικό έτος «Ελλάς – Ρωσία».

    περισσότερα