• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2017

  20.03.2017

  προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22/3/2017 έως και 31/3/2017 | ώρες: 09.00-13.00

  Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

  περισσότερα
 • ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

  19 Μαρτίου και 2 Απριλίου 2017 | ώρα έναρξης: 12.00

  Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο προγραμματίζει εκπαιδευτικές δράσεις για την επόμενη περίοδο. Πιο συγκεκριμένα:

  περισσότερα