Παράταση έκθεσης «Τ’ αγριολούλουδα του Βαρλάμου»

Η έκθεση Τ’ αγριολούλουδα του Βαρλάμου του ζωγράφου – χαράκτη Γιώργη Βαρλάμου (1922-2013) η οποία παρουσιάζεται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο από τις 15 Δεκεμβρίου 2017, παρατείνεται έως και τις 15 Απριλίου 2018.

Η έκθεση, η οποία διοργανώνεται από τo Kομμουνιστικό Kόμμα Eλλάδας περιλαμβάνει 120 έργα (λάδια, ακουαρέλες, σχέδια, χαρακτικά) και διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες: την κεντρική ενότητα με τα Αγριολούλουδα πλαισιώνει μια μικρότερη με θέμα τα Μετέωρα και μια τρίτη με σχέδια και χαρακτικά που φιλοτέχνησε κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας στην Ελλάδα.

Παράλληλα με το καλλιτεχνικό έργο του Γ. Βαρλάμου, στην έκθεση παρουσιάζεται και ένα μικρό μέρος του εργαστηρίου του: τα εργαλεία χαρακτικής του και προσωπικά αντικείμενα ζωντανεύουν το έργο και τη δράση του.