Θαύμα του αγίου Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα

ΒΧΜ 13083
Τέλη 18ου-αρχές 19ου αιώνα
37,5 x 28,9 εκ.
Γ. Ασπιώτης