Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Εκδηλώσεις

Διεθνές Συνέδριο «Όψεις του Βυζαντινού Χρόνου»


29 - 30 Μαΐου 2015

Την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Όψεις του Βυζαντινού Χρόνου».
Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και διαρθρώνεται στις ακόλουθες πέντε μεγάλες ενότητες:

Ι. Πρωτοβυζαντινή περίοδος: Ιστορικές διαστάσεις και φιλοσοφικές καταβολές,
ΙΙ. Πρωτοβυζαντινή περίοδος: Μετρήσεις του χρόνου και καλλιτεχνικοί συμβολισμοί,
ΙΙΙ. Ο χρόνος στα αποκαλυπτικά κείμενα,
ΙV. Ο χρόνος στην Εκκλησία και
V. Συμβολισμοί στη μέση και ύστερη βυζαντινή εποχή.


Διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες θα προσεγγίσουν τις αντιλήψεις περί χρόνου στην ύστερη Αρχαιότητα και στους Βυζαντινούς χρόνους, όπως αυτές αποτυπώνονται στη βυζαντινή εκκλησιαστική και κοσμική γραμματεία και στα αρχαιολογικά κατάλοιπα (νομίσματα, τοιχογραφίες, ψηφιδωτά).

Παρασκευή 29 Μαΐου : Ώρα έναρξης 18:00
Σάββατο 30 Μαΐου     : Ώρα έναρξης 10:00