Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2017


προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22/3/2017 έως και 31/3/2017 | ώρες: 09.00-13.00

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22/3/2017 έως και 31/3/2017 | ώρες: 09.00-13.00