Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Μουσείου

Την Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018, ημέρα Γενικής Συνέλευσης του Ενιαίου Συλλόγου των Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα πραγματοποιηθούν εργασίες μυοκτονίας και απεντόμωσης στους χώρους του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Ως εκ τούτου, το Μουσείο θα είναι κλειστό για το κοινό, για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.