Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Ανακοίνωση ωραρίου τις ημέρες των εκλογών


Κυριακή 2 Ιουνίου 2019

Την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 ημέρα των Δημοτικών – Περιφερειακών Εκλογών και των Ευροεκλογών το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο θα είναι ανοιχτό από τις 8:30 έως τις 16:00