Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ


Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019

Η προγραμματισμένη επιμορφωτική συνάντηση για τους εκπαιδευτικούς αναβάλλεται λόγω στάσης εργασίας των εργαζομένων. Η επόμενη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13:30