Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Σχετικά με την έκδοση καρτών ελευθέρας εισόδου

Σας ενημερώνουμε ότι η έκδοση καρτών ελευθέρας εισόδου γίνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, στα τηλέφωνα 213 213 9512 και 213 213 9554.