Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Γέννηση της Θεοτόκου

07 Σεπτεμβρίου 2020

Γέννηση της Θεοτόκου
Θωράκιο τέμπλου
70 χ 48 εκ. 
Ηλίας Μόσκος
1666