Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Το Χιονισμένο Μουσείο

Εικόνες από το χιονισμένο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.

Φωτογράφος: Θωμάς Κατσικαδάκος