Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Ανακοίνωση

15 Απριλίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι οι βεβαιώσεις για άδεια εξαγωγής έργων τέχνης στο εξωτερικό θα πραγματοποιηθούν, την Τρίτη 3 Μαΐου αντί της Δευτέρας 25 Απριλίου και της Δευτέρας 2 Μαΐου 2022.