Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Ερωτηματολόγιο για το προσφυγικό Παγκράτι στο πλαίσιο του Athens Culture Net

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Athens Culture Net  του Δήμου Αθηναίων, το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο συμμετέχει ενεργά στη δράση "Ο πολιτισμός στις γειτονιές - Παγκράτι". Με τον τρόπο αυτό, σε συνδυασμό με τις επετειακές δράσεις του για τα 100 χρόνια προσφυγικού Ελληνισμού, το Μουσείο επιθυμεί να συνδεθεί με την ευρύτερη προσφυγική περιοχή στην οποία στεγάζεται. 

Η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Μουσείου ειδικού ερωτηματολογίου στοχεύει στην καταγραφή τυχόν αγνώστων ιστορικών στοιχείων (ιστοριών, γενεαλογικών πληροφοριών, φωτογραφιών κ.λπ.) και υλικών τεκμηρίων (οικογενειακά κειμήλια) που συνδέονται με τον προσφυγικό οικισμό που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε, ήδη από το 1923, δίπλα στο νεοϊδρυθέν τότε Βυζαντινόν Μουσείον και έκτοτε συμπορεύτηκαν καθορίζοντας τη σύγχρονη ιστορία της πόλης των Αθηνών. Σε δεύτερο χρόνο, η αρχειακή ανακάλυψη, καταγραφή και μελέτη του συγκεκριμένου υλικού θα αποτελέσει την αφορμή για δράσεις του Μουσείου με συνδιοργανωτές του ίδιους τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Παγκρατίου!

Σας καλούμε λοιπόν να διαθέσετε λίγα λεπτά για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, συμβάλλοντας στη διατήρηση της μνήμης της γειτονιάς και στο έργο μας.