Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

05 Οκτωβρίου 2022

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

16 Οκτωβρίου 2022

Εκδηλώσεις 10-16 Οκτωβρίου 2022


📍 Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς που έχει στόχο τη γνωριμία του κοινού με τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης και την ανάδειξη της σημαντικής συνεισφοράς της στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Μουσείου συμμετέχει με τις ακόλουθες δράσεις:


▪️ Συντήρηση εικόνων στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο

Ξενάγηση του κοινού στο εργαστήριο συντήρησης εικόνων - ξυλογλύπτων του Μουσείου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τα στάδια εργασιών συντήρησης σε αντικείμενα που προετοιμάζονται για τους σκοπούς προσεχούς περιοδικής έκθεσης. Η δράση θα παρουσιαστεί σε ομάδες 12 ατόμων. 

👉 Για ενήλικες από 18+
🗓️ Δευτέρα 10 και Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022
⏰ Ώρα έναρξης 10:00 και 11:15 (διάρκεια 45 λεπτά)


▪️ Μέθοδοι συντήρησης και ανάρτησης των αποσπασμένων τοιχογραφιών στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο 

Ξενάγηση στη μόνιμη έκθεση του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου όπου θα παρουσιαστούν περιπτώσεις συντήρησης τμημάτων τοιχογραφίας οι οποίες εκτίθενται. 
Η δράση θα παρουσιαστεί σε ομάδες 12 ατόμων. 


👉 Για ενήλικες από 18+
🗓️ Δευτέρα 10 και Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022
⏰ Ώρα έναρξης 10:00 (διάρκεια 45 λεπτά)▪️ Η συντήρηση χειρογράφων και παλαιτύπων στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Το εργαστήριο συντήρησης χειρογράφων, εντύπων και χάρτινων έργων του ΒΧΜ ανοίγει την πόρτα του στους συμμετέχοντες στη δράση και αποκαλύπτει τα υλικά και τις μεθόδους συντήρησης των σπάνιων και πολύτιμων χειρογράφων της συλλογής του. 
Η δράση θα παρουσιαστεί σε ομάδες 12 ατόμων. 

👉 Για ενήλικες από 18+
🗓️ Τετάρτη 12 και Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022
⏰ Ώρα έναρξης: 10.00 και 13.00 (διάρκεια 45 λεπτά)▪️ Η μετακίνηση, η έκθεση και η συντήρηση της συλλογής των γλυπτών του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου

Στην ξενάγηση θα παρουσιαστούν οι διαδικασίες που ακολουθούνται όταν ένα γλυπτό χρειαστεί να μετακινηθεί για τις ανάγκες μιας περιοδικής έκθεσης , οι εργασίες που έχουν προηγηθεί από την έκθεση των έργων και οι μέθοδοι συντήρησης της επιφάνειας των γλυπτών. Η περιήγηση θα πραγματοποιηθεί στη μόνιμη Έκθεση και στην Γλυπτοθήκη του Περιβάλλοντα Χώρου του Μουσείου. 
Η δράση περιλαμβάνει ομάδες των 10 ατόμων.

👉 Για ενήλικες από 18+
🗓️ Τετάρτη 12 και Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022
⏰ Ώρα έναρξης: 10.00▪️ Εργασίες συντήρησης ψηφιδωτών έργων, στο εργαστήριο συντήρησης ψηφιδωτού στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 

Ξενάγηση στο εργαστήριο συντήρησης ψηφιδωτού και ψηφιακή παρουσίαση (προβολή) των εργασιών συντήρησης ψηφιδωτών έργων, καθώς και μια αναφορά στη συντήρηση και δημιουργία ψηφιδωτών αντιγράφων. Η δράση θα παρουσιαστεί σε ομάδες 10 ατόμων. 

👉 Για ενήλικες από 18+
🗓️ Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022
⏰ Ώρα έναρξης: 11.00 (διάρκεια 45 λεπτά)


▪️Ανίχνευση Αιγυπτικού κυανού με εφαρμογή της Ορατής Επαγώμενης Φωταύγειας 
 (Visible-Induced-Luminescence – V.I.L.)

Η δράση θα γίνει υπό μορφή εργαστηρίου ανοιχτού για το κοινό στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου. Θα γίνει σε πραγματικό χρόνο επίδειξη της διαδικασίας ανίχνευσης της χρωστικής του «αιγυπτιακού μπλε» με τη χρήση της τεχνικής ορατής επαγώμενης φωταύγειας (Visible-Induced-Luminescence – V.I.L.) και θα παρουσιαστούν παραδείγματα από έργα που έχουν αναλυθεί στο παρελθόν.

👉 Για ενήλικες από 18+
🗓️ Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022
⏰ Ώρα έναρξης: 11.00 (διάρκεια 45 λεπτά)
🆓 Η συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δράσεις είναι δωρεάν. 


☎️ Απαραίτητη είναι η δήλωση συμμετοχής στα τηλέφωνα :213 213 9584 και 213 213 9528, Δευτ.-Παρ. 10:00-13:00 έως την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου