Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Ανακοίνωση για τη διαδικασία παραλαβής και έκδοσης καρτών ελευθέρας εισόδου

Ενημερώνουμε το κοινό ότι το Τμήμα Παραλαβής Δικαιολογητικών και Έκδοσης Καρτών Ελευθέρας Εισόδου θα παραμείνει κλειστό από 23 Δεκεμβρίου 2022 έως και 5 Ιανουαρίου 2023.