Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Περιοδικές εκθέσεις

«Έργα του 20ού και 21ου αιώνα από τις συλλογές του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου»

12 Απριλίου 2011 έως 08 Σεπτεμβρίου 2014

Από την Πέμπτη 14 Απριλίου 2011 θα λειτουργεί η έκθεση «Έργα του 20ού και 21ου αιώνα από τις συλλογές του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου».

Πρόκειται κυρίως για αντίγραφα (ζωγραφικά έργα, πήλινα εκμαγεία, ψηφιδωτά, τοιχογραφίες) Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών του 20ού αιώνα, καθώς και συντηρητών που εργάστηκαν στο Μουσείο. Στη συλλογή αντιγράφων μπορεί να ανιχνεύσει κανείς το ενδιαφέρον που αναπτύχθηκε για τη βυζαντινή τέχνη ήδη από τον 19ο αιώνα.

Η έκθεση παρακολουθεί, σε πέντε ενότητες, την πρόσληψη της βυζαντινής τέχνης, από Ευρωπαίους και Έλληνες ζωγράφους, την εδραίωσή της στην εθνική πολιτιστική κληρονομιά από τους καλλιτέχνες της γενιάς του ‘30, τη συμβολή των συντηρητών στη διάσωση των μνημείων, τη σημασία των αντιγράφων για τη γνωριμία και την τεκμηρίωση των μνημείων και τέλος την επίδραση του βυζαντινού πολιτισμού στη σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή.

Περιλαμβάνονται έργα των Φώτη Κόντογλου,
Δημήτριου Πελεκάση,
Γιάννη Τσαρούχη,
Ράλλη Κοψίδη,
Πολύκλειτου Ρέγκου,
Αριστοτέλη Ζάχου,
Παντελή Ζωγράφου, 
Αντώνη Γκλίνου,
Αντώνη Πατεράκη,
Ομήρου,
Λάμπρου Γατή,
Μάρκου Καμπάνη,
καθώς και των Ευρωπαίων καλλιτεχνών Émile Gilliéron του Νεώτερου και Francesco Novo.

Τα έργα εκτίθενται στην τελευταία ενότητα της μόνιμης έκθεσης του Βυζαντινού Μουσείου που φέρει τον γενικό τίτλο «Βυζάντιο και νεώτερη τέχνη». Όπως έγραψε το 2009 ο Διευθυντής του Μουσείου Δημήτρης Κωνστάντιος πρόκειται για «μια μουσειολογική καινοτομία που αφορά την παρουσίαση της πρόσληψης του βυζαντινού πολιτισμού από τους σύγχρονους καλλιτέχνες». Φιλοδοξία του Μουσείου είναι στην αίθουσα αυτή να παρουσιάζονται εναλλασσόμενες δράσεις με θέματα που αφορούν τις ποικιλόμορφες συνδέσεις του Βυζαντίου με την εποχή μας.

Επιμέλεια έκθεσης: Ιωάννα Αλεξανδρή
Αρχιτεκτονική – Μουσειογραφική Μελέτη: Αυγή Ε. Τζάκου
Συνεργάτης Αρχιτέκτων: Σπύρος Νάσαινας
Φωτογραφίες: Veronique Magnes