Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Περιοδικές εκθέσεις .::. Παλαιότερες εκθέσεις

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

27 Ιουνίου 2009 έως 29 Αυγούστου 2009

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο εγκαινιάζει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου την περιοδική έκθεση με τίτλο: "Άνθρωποι και εικόνες: Κειμήλια προσφύγων".
Η έκθεση προβάλλει σημαντικούς σταθμούς του ταξιδιού των ανθρώπων και των κειμηλίων από τις χώρες προέλευσής τους στις χώρες της νέας εγκατάστασης, από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα.
Τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην έκθεση ανήκουν στη Συλλογή Κειμηλίων Προσφύγων του Βυζαντινού Μουσείου.
Παρουσιάζονται ακόμη ιερά κειμήλια από το Μουσείο Μπενάκη, το Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού-Φιλιώ Χαϊδεμένου, τους Ιερούς Ναούς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας και Σωματεία Προσφύγων, καθώς και ιδιωτικά ενθυμήματα και εικόνες από οικογενειακά εικονοστάσια που παραχωρήθηκαν στο Βυζαντινό Μουσείο από τους απογόνους των μικρασιατών προσφύγων. 
Τα κειμήλια αυτά, μαζί με έγγραφα, φωτογραφίες αρχείου, προφορικές μαρτυρίες των προσφύγων και των ανθρώπων του Μουσείου, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό συνθέτουν το περιβάλλον της έκθεσης.

Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ICON NETWORK (2007-2009), που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.