Ετυμολογικόν το Μέγα, ήγουν η Μεγάλη Γραμματική (01646)

Είδος: Παλαίτυπο
ΒΧΜ: 001646
Χώρος έκθεσης: III Η πνευματική και καλλιτεχνική κινητικότητα τον 15ο αιώνα

Χρονολογία: 1710

Διαστάσεις (εκ.μ.): 28,5Χ20,5
Περιοχή: Βενετία
Δημιουργός: Αντώνιος Bόρτολι

Πρόκειται για μια εξαιρετικά σπάνια έκδοση ενός σημαντικού έργου που η αρχέτυπη έκδοσή της (editio princeps) το 1499, στο τυπογραφείο των Κρητών Zαχαρία Καλλιέργη και Νικολάου Bλαστού της Bενετίας, είχε αποτελέσει επίτευγμα της ελληνικής τυπογραφίας. Το έτος που τυπώθηκε το βιβλίο, το γνωστό και σημαντικό τυπογραφείο του Γιαννιώτη Νικολάου Σάρου στη Βενετία είχε ήδη αγορασθεί από τον Αντώνιο Bόρτολι.