Οι κήποι του Βυζαντινού ΜουσείουAthens Culture Net Find us on Facebook Find us on youtube

Πλάκα από μαργαϊκό ασβεστόλιθο με παράσταση του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου (01469)

Είδος: Πλάκα
ΒΧΜ: 001469
Χώρος έκθεσης: IV.1β Η Τέχνη στα Επτάνησα: Είδος μεικτό αλλά νόμιμο

Χρονολόγηση: Αρχές 17ο αι.

Διαστάσεις (εκ.μ.): 131x76x10
Περιοχή: Ζάκυνθος

Η πλάκα προέρχεται από τη Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο Κάστρο της Ζακύνθου. O άγιος εικονίζεται μεταξύ δύο χαμηλών βράχων ολόσωμος, μετωπικός, φτερωτός, να ευλογεί με το δεξί χέρι και να κρατά ειλητό με το αριστερό. Σε αυτό αναγράφεται η επιγραφή: ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ ΗΓΓΙΚΕ ΓΑΡ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ. Τα τρία οικόσημα στο κάτω μέρος του αντικειμένου, που δεν διατηρούν τα διακριτικά τους, ανήκουν στους αφιερωτές της πλάκας. Ο εικονογραφικός τύπος του φτερωτού Προδρόμου, δημιουργία της παλαιολόγειας περιόδου, έχει σχετιστεί με την ταυτότητα του αγίου ως «ισαγγέλου» και πρωτεργάτη του μοναχισμού. Το ύφος και η τεχνοτροπία του αναγλύφου απηχεί κλασικιστική διάθεση και μαρτυρεί εξοικείωση με τα ιταλικά καλλιτεχνικά ρεύματα μετά την Αναγέννηση. Το έργο ανήκει στη βενετική περίοδο της Ζακύνθου, της οποίας προστάτης άγιος ανακηρύχθηκε ο Πρόδρομος το 1608. Μπορεί να αποδοθεί σε κρητικό ή και επτανησιακό εργαστήριο, εξοικειωμένο με τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα.