Επιμορφωτικές-ενημερωτικές συναντήσεις

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επισκέψεις στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο συνοδεύοντας τους μαθητές τους, είναι χρήσιμο να γνωρίζουν το μουσείο και τις εκθέσεις του.

Για την αποτελεσματικότερη γνωριμία των εκπαιδευτικών με το μουσείο και τις δυνατότητες εκπαιδευτικής του αξιοποίησης, το Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων οργανώνει επιμορφωτικές-ενημερωτικές συναντήσεις. Στις συναντήσεις αυτές, που πραγματοποιούνται στο χώρο του μουσείου, παρουσιάζεται η μόνιμη έκθεση των συλλογών αναλύεται η θεματική οργάνωση των εκθεμάτων, προτείνονται εναλλακτικοί τρόποι οργάνωσης της εκπαιδευτικής επίσκεψης και παρέχεται ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό, που μπορεί να αξιοποιηθεί κατά την κρίση του εκπαιδευτικού. Στο υλικό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εισαγωγικά κείμενα των ενοτήτων της μόνιμης έκθεσης και εκπαιδευτικά έντυπα.

Στις συναντήσεις αυτές παρουσιάζονται επιπλέον και οι κατά καιρούς περιοδικές εκθέσεις του μουσείου και παρέχεται το σχετικό υλικό.

Στην ίδια κατεύθυνση, της ενημέρωσης των εκπαιδευτικών, το μουσείο συμμετέχει σε επιμορφωτικές δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και άλλων φορέων. Παράλληλα, οργανώνει αντίστοιχες δράσεις σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας.